Szakmai hírek, érdekességek: fordítóirodák egyesületi hírek

A magyar fordítók és tolmácsok napja (2012-04-05)


A fordítás félreértelmezése a tolmácsolás és fordítás területén is mókás, illetve sokszor kínos helyzetet is okozhat - mindegyik fél számára.

Azonban ezek az esetek a fordító önhibáján kívül is bekövetkezhetnek. Hiszen tanulmányok igazolják, hogy a fordító és a tolmács munkája közben olyan pszichés terhelés alatt dolgozik, ami például az agysebészek és légi irányítók munkájára jellemző.
De az utóbiakhoz képest a fordító és tolmács sem engedheti meg magának a hibázás lehetőségét - hiszen szélsőséges esetekben akár nemzetközi konfliktusokat is okozhat a forrás és a fordítás rosszul történő értelmezése. Hiszen a szakfordító, fordító, tolmács is ugyanúgy felel az általa elvégzett munka pontosságáért, minőségéért.

Minden évben tavasszal rendezik meg az OFFI és a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete közreműködésével 'A magyar fordítók és tolmácsok napja' elnevezésű rendezvényt.
A fordító és tolmács az egyik legrégebbi szakmák között szerepelhet, hiszen amióta fordítás és tolmácsolás szükségeltetik két idegen nyelv beszélői között, amióta az emberek más országok népeit is meg akarják értetni - és magukat megértetni, valakinek ezt a szerepet el kellett látnia.

Erről a fogadáson is szó esett, miszerint a szakfordító, a tolmács egyik legfontosabb feladata az, hogy a különböző kultórákat közelebb vigye egymáshoz és a különböző embereket segítse egymás különbségeinek megértésére. Ez a feladat mindenestre szép, de nem könnyű kihívást jelent a fordítók és tolmácsok számára a mai világban.


A teljes cikk elolvasható: http://www.offi.hu/aktualis_hirek/a_magyar_forditok_es_tolmacsok_napja_2012

Forrás: OFFI.hu


Bábeli értelem (2012-04-04)

 

A valenciai egyetem kutatói a Szárnyas fejvadász című filmben elhangzó „Monsieur, azonnal kövessen engem, bitte!” mondatból merítettek ihletet a filmben megjelenő keveréknyelv kifejlesztésére.
Ezt, az úgynevezett "kultúrálisan befolyásolt köztes nyelvet" szerintük könyebb fordítani. Az alapgondolat az, hogy egymással rokon, nagyobb nyelveket kombinál. Ez előnyt jelent, ha kisebb nyelvekre szeretnénk fordítani, hiszen ezeknél nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű mintául használható fordítás.
A hiányt a keveréknyelv más-más eredetű szavakat (rokon nyelvekből) gyűjt össze, és azt a saját nyelvtanuk szerinti ragozással egészíti ki. Így a várakozásokszerint az továbbra is érthető lesz a célnyelv beszélői számára.
Ez néhány kutató szerint azonban visszalépést jelent a fordítóprogramok és -rendszerekhez képest, mivel szövegegységek fordítása helyett visszatér a csak szavakra koncentráló fordítás kiépítéséhez.

Ez a megoldás mégis hasznos lehet, hiszen a Föld nyelvei közül még több ezerhez nem éérhető el gépi fordítás. Ezekben az esetekben - ha rendelkezésre áll - a fordítás megkönnyítése sokkal kézenfekvőbb egy olyan köztes nyelv beiktatására, ami szintén "belső" nyelvnek számít. (Mint ha cseh és szlovák nyelvek között a fordítás az orosz közbeépítésével valósulna meg.)


A teljes cikk elolvasható: http://hvg.hu/hvgfriss/2012.14/201214_babeli_ertelem

 

Forrás: hvg.hu


A BBC tesztelte a gépi fordítás hatékonyságát (2010-03-20)

 

A BBC legutóbb hét nyelven tesztelte a 'Google fordító' program hatékonyságát.
A teszt érdekes eredményeket hozott.

A BBC által létrehozott új weboldalon a világ bármely pontjáról írhattak üzeneteket a fordítás tesztelésére vállalkozók és a kíváncsi közönség. Mindezeket az alábbi hét választott nyelvre fordíttathatták le: angol, arab, kínai, portugál, spanyol, perzsa és indonéz.

Ezeket a fordításokat - bár tele voltak élő, helyi dialektusokkal megtűzdelt szleng szavakkal - a Google fordítóprogramja várakozáson felüli pontossággal tolmácsolta a kíváncsi internetfelhasználók számára. (Nagyjából 80-90%-ban pontos fordítás került ki eredményül, ami valószínűleg a Google fejlesztőit is meglepte.)

A szakértők szerint egy darabig még biztosan nem múlják felül a gépi fordítóprogramok az emberi fordítók pontosságát, azonban ezek az eredmények optimizmusra adhatnak okot a hasonló programok fejlesztőinek.


A teljes cikk elolvasható:
http://www.nyest.hu/hirek/a-bbc-tesztelte-a-gepi-forditas-hatekonysagat

 

Forrás: nyest.hu


Hallucinálnak a webfordítók (2010-03-18)

 

Az index csapata a Microsoft-féle Bing fordító körül támadt köznevetség kirobbanása után nekilátott, hogy utána járjanak a fordítóprogramok működésének. Az éppen aktuális hírek szerint nem sokára egy új, Magyarországról induló, egész Európát átfogó projekttől várhatunk megoldást a gépi fordítás hasonló problémáira.

A gépi fordítás leginkább ismert formái az interneten fellelhető wewbes fordítóprogramok. A két, talán legismertebb fordítóprogram a már évek óta futó Goggle Translate és a nála kissé fiatalabb a Microsoft alapú Bing keresőre épülő fordító.
A magyar webes fordítók is figyelemre méltóak - közülük talán a Morphologic webforditas.hu-ja.
Fejlesztéstől függetlenül mindegyik fordítóprogram hasznunkra válhat, ha egy teljesen idegen szöveg nagyjábóli megértése a célunk, azonban pontos, értelmes fordítás nem várható el ezektől a programoktól - különösen nem hosszabb mondatoknál.

Ezek a fordítóprogramok ugyanis - a Morphologic egyik alapítója elmondása alapján - két különböző rendszer alapján működhetnek.
Az egyik fordító a nyelvtani szabályokat veszi alapul, ezek alapján bontja fel a szöveget. E szerint a nyelv meghatározható szavak és az azokhoz rendelt véges számú nyelvtani szabály összekapcsolásaként. Így az elv alapján viszonylag könnyen helyes mondatokat alakíthatunk ki.
A fordítóprogram ezen alapja a mondatok struktúráját figyeli, az esetlegesen összetartozó szavakat, a mondat állítmányát, alanyát, tárgyát és egyéb alkotórészeit azonosítja. Később az ezek közötti kapcsolatot próbálja felfedni. Ha ezek alapján sikerült összeállítani egy szinte hibátlan mondatszerkezeti leírást, akkor az az alapján létrehozott fordítás - ami minden magyar szabályhoz egy, a másik nyelv nyelvtani szabályát rendeli hozzá - szinte tökéletes lesz.

A fordítóprogramok másik csoportja nem tárja fel a mondatokat, csupán egy forrásnyelvi és egy célnyelvi adatbázisból összevetik az ott található egyezéseket, és azokat hozza ki találatként. Fontos azonban, hogy a program csak egyforma szavakat értelmez (tehát a ragozott szavakban nem is meri fel a szótőt), így a fordítás csakis a célszövegeken múlik. Emellett még az egymás mellett előforduló szavak, szópárok valószínűségét is végigfuttatják. Ez javíthatja az eredményeket.
Végül ezt a 'statisztikát' összevetik a célnyelvi adatbázissal.

Tehát ezek az adatbázis-statisztikák miatt történhetett meg az a bizonyos vicces Veszprém - Las Vegas -féle félrefordítás. A célnyelvi korpusz nem volt megfelelő, az adatbázis nem megfelelő nagyságú a pontos találatok megfelelő esélyéhez.

A jövő talán a két féle fordító szintéziseként hozhat pontosabb fordítást.
És az is javulást eredményezhetne, ha a fordítóprogramok nem az angol nyelv közvetítésével fordítanának egyik nyelvről a másikra. Már készülnek az olyan fordítóprogramok, amik az ilyen köztes nyelvek kizárásával, vagy legalábbis nyelvcsoporton belüli helyettesítésével igyekeznek a fordítás helyességét növelni (például bolgárról szlovákra nem angol, hanem mondjuk orosz nyelv közvetítésével készülne el a fordítás).


A teljes cikk elolvasható: http://index.hu/tech/2010/03/18/hallucinalnak_a_webforditok


Forrás: Index


Minden, amit a Parlamentben dolgozó tolmácsokról tudni érdemes (2012-03-12)


Az EU állampolgárait az EP üléseken képviselőknek fontos, hogy a vitákat, beszédeket, felszólalásokat a saját nyelvükön követhessék. Ezért nélkülözhetetlenek a tolmácsok, akik az EU 23 nyelvére vállalják el a tolmács-feladatokat az ilyen ülések alkalmával.
Ezzel a EU a nemzeti identitást igyekszik támogatni, és ezzel megadják az állampolgároknak az őket megillető esélyeket azzal, hogy választott képviselőik saját nyelvükön képveselhessék népük érdekeit.

"Mint az akrobaták" -
A tolmács egyszerre figyel arra, amit hall, és arra, amit beszél. Figyelmük szelektív: a különböző szavak fordítása helyett inkább a szöveg egészére koncentrálnak. Úgy dolgoznak, mint a cirkuszi akorbaták - nincsen védőháló, nem szívhatják vissza a már kimondott szavaikat. Ez a sebesség egyszerre jelent számukra nyomást és izgalmat is. Azonban ha biztosak önmagukban és a dolgukban, nem okoz nekik gondot ez a fajta pozitív stressz.
A tolmács csak napi 3,5 órát dolgozik naponta, és felkészülés gyanánt a releváns dokumentumokat és a napi sajtót olvassa munkanyelvein. Ez fontos, hiszen az állandó változások és a szakkifejezések megnehezíthetnék a dolgát.

"Az EP a többnyelvűség bajnoka" -
Az EU elkötelezi magát a többnyelvűség mellett - ezért van az, hogy a világ parlamentjei közül az EP alkalmazásában áll a legtöbb tolmács, akik az EU-ban előforduló legtöbb nyelvet alkalmazzák.
A bizottsági üléseken a tolmácsok száma elérheti a 350-et, míg a plenáris üléseken akár az 1000-et is. Az EP 4000 szabadúszó tolmács alkalmazásával, akik szükség esetén bármikor harcba állíthatók, az élen jár.
A tolmácstól elvárt, hogy tökéletesen beszélt anyanyelve mellett két másik nyelven is magas szinteb beszéljen.

"506 lehetséges nyelvkombináció" -
Az EP ülésein a tolmácsok rendelekzésére bocsátanak 23, tökéletesen felszerelt, légkondícionált, hangszigetelt nyelvi fülkét - ezek mindegyikében 3-4 tolmács foglal helyet.
506 lehetséges nyelvkombináció esetén előfordulhat, hogy nem közvetlenül tolmácsolnak egyik nyelvről a másikra, hanem közbeiktatnak egy harmadik, ún. 'hídnyelvet' is, mely közvetítő szerepet játszik.
A tolmács speciális telefont és laptopot kap, amin helyszínváltozás esetén elérhető, hiszen az EP tolmácsai nem rendelkeznek saját, felszerelt irodával.

 

A teljes cikk elolvasható: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/content/20120220STO38575/html/Minden-amit-a-Parlamentben-dolgoz%C3%B3-tolm%C3%A1csokr%C3%B3l-tudni-%C3%A9rdemes

 

Forrás: europarl.europa.eu


A Microsoft nem ismeri a magyarok Istenét (2010-03-06)

 

A héten bemutatkozott Microsoft fejlesztésű Bing keresőbe újonnan beépített Fordító.
A fordítóprogram azonban - eddig tisztázatlan okok miatt (itt szerintem legtöbben vicces kedvű munkatársakra tippelnének) - a magyarra fordító rész nem szuperált tökéletesen. Sőt, inkább csak derülésre használható a fordítóprogram, mintsem lényegi fordítás elvégzésére.

A leginkább szembeötlő 'hibák', a magyar településnevekre vonatkozó fordítás kapcsán merülnek fel.
Itt például hozható a Békéscsaba - Chicago, Veszprém - Las Vegas, vagy akár a Mogyoród - Mexico City párosítás, ami a felhasználók számára leginkább csak viccként, vagy fatális hibaként fogható fel.
Azonban arra is gondolhatnánk, hogy a fordítprogram által használt adatbázis összekeveredett aegy földrajzi-navigációs adatbázis információival.

A másik amerikai baki néhány európai himnusz fordítását sem hagyta békén. Mind a magyar, mind a német és francia himnusz első sorának fordítás-megoldása így hangzik: 'God bless the United States', vagyis Isten áldja Amerikát. Ezekben az esetekben is adatbázishibára gyanakodhat az olvasó - és talán a Microsoft fordítóprogam fejlesztői is.

Összességében milyen a magyarra fordító Bing? Nos, ahhoz képest, hogy egy évvel később indult a nagy versenytársnak számító Google Fordító megjelenésétől, nem is olyan rossz. Azonban reméljük, hogy a fejlesztéseket és javításokat ők sem hanyagolják el. A Google Fordító azonban sokak szerint pontosabban, informatívabban és szebben fordít, mint a hasonló ingyenes fordítóprogramok.


A teljes cikk elolvasható:
http://index.hu/tech/2010/03/06/a_microsoft_nem_ismeri_a_magyarok_istenet

 

Forrás: Index


Azonnali fordítás a Chrome-ban (2010-03-02)

 

A Google csapata elérhetővé tette böngészőjének legújabb verzióját, melynek érdekessége, hogy az idegen nyelveken megjelenő oldalakat a felhasználó által megadott nyelvre azonnali gépi fordítás lehetőségét kínálja fel. Ehhez semmilyen bővítmény telepítése nem szükséges, és felhasználóbarát megjelenéséhez hűen a Chrome csak egy kérdést tesz fel a fordítás igényére vonatkozóan.


A teljes cikk elolvasható:
http://index.hu/tech/blog/2010/03/02/azonnali_forditas_a_chrome-ban

 

 

Forrás: Index


Turistainformáció (2012-02-22)

 

Már a szállásfoglalás is msádopercek alatt, könnyedén megoldható az okostelefonokra kifejlesztett alkalmazásokkal - így az utazás még kényelmesebb az ember számára.

Manapság a telefon már szinte a tolmács szerepét is betölti utazásaink során. Rengeteg az olyan új, bár még fizetős alkalmazás, ami nem csak fordít, de ki is mondja amit szeretne a turista. Úti tolmács applikációnak nevezik ezeket a kis fordítóprogramokat, melyek több ezer kifejezést tárolnak, és akár internetkapcsolat nélkül képesek jó szolgálatot tenni a tulajonosának. A szállodában akár a telfeonkagylóhoz téve a telefont rendelhetünk szobaszervízt a recepciós anyanyelvén.
Egy másik program, a Pic Translator, internetes kapcsolatban a fordítóköponttal képes a mobil kamerája által látott idegen nyelvű feliratokat is felismerni és lefordítani.

A mobilra letölthető menetrendek, térképek, útikönyveknek végtelen tárházával találkozhatunk az interneten. Ezek közül érdemesebb olyat választani, amihez nem szükséges folyamatos internethozzáférés.


A teljes cikk megtalálható: http://hvg.hu/hvgfriss/2012.08/201208_turistainformacio

 

Forrás: hvg.hu


Mobiltelefon-kamerával fotózott feliratokat fordít a Google szoftvere (2010-02-17)

 

A Google új fejlesztése akár a mobiltelefonunk kamerájával készített képekről leolvasott, felismerhető szövegeket fordít - pillanatok alatt.

A Google szoftverének előnye, hogy a telefonos programokkal ellentétben, itt nem egy letöltött bővítmény fordít, hanem a bővítmény által a Google fordítószerverére küldött szöveget fordít - ez pontosabb fordítás tesz lehetővé, hiszen a Google kapacitásai nagyobbak.

Android operációs rendszerre írták meg a próbaverziót. Az alkalmazás előnye, az ún. 'felhőprogramozás', mi szerint a mobiltelefon korlátozott teljesítménye feljavítható az internetre kapcsolt gépek kapacitásával.
Ennek igénybe vételéhez azonban nagy sebességő 3G/HSDPA lefedettségű hálozatra van szükség, aminek a kiépítése még nem mindenhol valósult meg, vagy csak nagyobb költségek árán vehető igénybe.

A teljes cikk elolvasható:
http://index.hu/tech/cellanaplo/2010/02/17/mobiltelefon-kameraval_fotozott_feliratokat_fordit_a_google_szoftvere

 

 

Forrás: MTI


Fordítási memória, a fordító csudálatos fegyvere (2010-01-15)

 

A fordító és szakfordító olyan ember, aki mindig, mindenre pontosan emlékszik, szinte misztikus képességek segítéségével. Ez azonban még egyszerűbb, ha segítéségre van egy szoftver: a fordítási memória.
Itt nem egy egyszerű táblázatkezelőről, vagy szövegszerkesztőről van szó, hanem egy kimondottan a fordítás támogatására létrehozott eszközről.
A jó fordítóhoz hasonlóan a fordítási memória is 'emlékszik' arra, ha valamilyen szöveget, vagy szövegrészletet már fordított. Tudja, minek kapcsán, milyen szövegkörnyezetben fordult elő. Előkeresi a fordítás szövegét, akár több ezer dokumentum közül, könnyedén. Azonban még inkább felgyorsítható ez a folyamat - és így a fordítás is - ha az embernek nem kell kutakodnia, mert egy szoftver mindent pillanatok alatt 'felbolygat' a szakfordító legapróbb kérdésére.
Ezt a folyamatot a fordítómemória vagy fordítási memória különböző szabályok és algoritmusok alapján végzi el a másodperc töredéke alatt. Megkeresi a már ismert és tárolt adatot, és azt a fordító egy billentyűkombinációval be is illesztheti a megfelelő helyre. Így a fordító egyetlen feladata a kész szöveg átolvasása, ellenőrzése.
Ha pedig egy adott szóra nem ad találatot, a program akkor is segítségünkre van a konkordancia funkcióval, melyben a keresett szó összes előfordulását felkínálja.


A teljes cikk elolvasható:
http://www.nyest.hu/hirek/forditasi-memoria-a-fordito-csudalatos-fegyvere

 

Forrás: nyest.hu


Ki fordít jobban: a gép vagy az ember? (2009-10-09)

 

Ha a két gigantikus vállalkozás sikerre viszi terveit a fordítás területén, akár számunkra teljesen ismeretlen nyelveken is cseveghetünk minden gond nélkül az interneten keresztül. Hogy melyik ez a két multi? Természetesen a Facebook és a Google.

Eddig már megoldották, hogy a villág különböző pontjain élő emberek beszélhessenek, vagy aká videókapcoslatot létesítsenek egymással, a nyelvi különbségeket azonban még - eddig - nem sikerült teljesen áthidalni.
A Google és a Facebook két különböző módszerrel próbálja erre irányuló terveit megvalósítani. A Facebook szerinti megoldás fordítók, szakfordítók és önkéntesek munkája a weboldalakon, míg a Google szerint ezt a feladatot a számítógépek is képesek ellátni.

Nézzük meg a módszereket közelebbről.

A Facebook-fordítás eddig ígéretesnek mutatkozik. Már 2008 óta választhatjuk a nem angol nyelvű szolgáltatásaikat. Hogyan működik a fordítás? A többsége azon múlik, hogy a felhasználók egy saját fordítás javaslatait küldik el a Facebooknak, ahol annak pontosságáról szavazással döntenek. Így jó eséllyel biztosítható a fordítás folyamatos javulása - különösen az idiómák és szleng terén.
Mindez hatásosnak tűnik, hiszen ma már több mint 300 millió felhasználó 70 nyelven használhatja az oldal funkciót.

A Google azonban matematikai megoldásokkal igyekszik igazolni és biztosítani az általa készített fordítás hatékonyságát. Nem hiába ők az egyik legnagyobb ingyenes fordítást biztosító vállalat a piacon. Igyekeznek minél nagyobb adatbázisokat lefedni - már 51 nyelven, közel 2500 nyelvpárban kérhetjük a gépi tolmács segítségét.
A GoOgle szerint nem sokat kell már várni a chat beszélgetések valós idejű fordításának megjelenésére.
A hátránya azonban, hogy a számítógépek nem képesek lépést tartani a nyelv folyamatos változásaival.

 

A teljes cikk elolvasható: http://www.nyest.hu/hirek/ki-fordit-jobban-a-gep-vagy-az-ember

 

 

Forrás: nyest.hu


Tényleg használható a gépi fordítás? (2009-09-14)

 

Egyesek szerint a 'gépi fordítás' kifejezés nem is megfelelő ezekhez a fordításokhoz, sokkal inkább csak 'fordítástámogatásnak' felelnek meg. Hiszen akik csak ilyen fordítóprogram használatát veszik igénybe, elég bizarr fordításhoz juthatnak.

A programok általában nyersfordítás célra megfelelőek - például chat beszélgetések fordításánál, vagy csak áttekintő fordítás céljából nem túl fontos a minőségi kimenet - jobb a semminél.
Sok cég anyagi megfontolásokból inkább ezekhez a fordítási módszerekhez alkalmazkodik - esetenként időspórolás végett is. Illetve a nyersfordítások fordítási memóriák, szótárak, és a szakértők végső finomító munkájának összevonásával igyekeznek elégséges végeredményekhez jutni.

Gépi és hagyományos fordítás esetében is rendkívül fontos a forrásnyelvi tartalom minősége. Ennek hiánya esetén a fordítás is rossz minőségű lesz. A gépi fordítás esetében azonban a terminológia használata miatt még fontosabb a szavak megfelelő rögzítése és bizonyos követelmények betartása.

A gépi fordítás korlátai leginkább a sajátos stílusjegyeket és idiómákat tartalmazó fordítások tekintetében jelennek meg, hiszen a gépi fordító nem képes érzékelni a szójátékokat és a kreatív tartalmat, szójátékokat.

 

A teljes cikk elolvasható: http://www.nyest.hu/hirek/tenyleg-hasznalhato-a-gepi-forditas

 

Forrás: nyest.hu


Online szótárak vs. nyomtatott szótárak (2009-04-20)

 

Vitaindító előadás a XIX. Magyar Nyelvészeti Kongresszuson.

A vitaindító előadáson a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy megvitassák, milyen fontossággal bírnak a szakfordítás területén az online szótárak és az internetes fordítóprogramok.
Abban mindenki megegyezett, hogy míg a nyomtatott szótárak a nyelv- és hagyományőrzés fontos alapkövei, addig az online terminológiák naprakészségében nem veheti fel a versenyt. Ez pedig kulcsfontosságú a minőségi szakfordítás létrehozásában.
Ma már az internet nem csak az online szótárakkal segíti a tolmács és szakfordító munkáját, hanem a fordítási projektek levezetése is elképzelhetetlen lenne nélküle.

A kerekasztal beszélgetésben mindkét fordítói személyiség feltárásra került. A pontos, pipával a szájában könyveket bújó figura és a pörgős, internet nélkül elveszett fordító is felfedte magát.
Mindkettő egyedi tudást, és egyedi értelmet kölcsönöz a fordító létének - az online vs. nyomtatott szótárak körén belül is.


A teljes cikk elolvasható: http://www.fordit.hu/cikkek/online-szotarak-vs-nyomtatott-szotarak

 

Forrás: fordit.hu


Kínai-magyar online szótár indult (2009-04-10)

Húszezer címszónál jár az interneten elérhető magyar-kínai, kínai-magyar elektronikus szótár, amely a Pekingi Magyar Nagykövetség és a Balassi Intézet támogatásával jött létre.

A szótár segíti az egységes fordítási terminológia létrejöttét, a szakkifejezések pontos fordítását, valamint segítséget nyújt a kínaiul tanulók egyre növekvő táborának. Használata online és offline módon egyaránt lehetséges, és mindenki számára ingyenes. A szerkesztők az adatbázis fejlesztéséhez kedvet érző, megfelelő tudással rendelkező szótárépítők csatlakozását is várják.

Az interneten fellelhető kínai fordító- és szótárprogramok közül Bartos Huba és Hamar Imre kínai-magyar szótára az egyetlen, amely nyomtatott szótárból jött létre. A szótár adatbázisa kínai írásjegyek, valamint a szabványos latin betűs átírás (pinjin) alapján egyaránt kereshető.

A kínai szavak, kifejezések magyarra fordítása korábban csak az angol nyelv közbeiktatásával volt lehetséges, kínai-angol szótárak közül népszerű a Google Dictionary és a Yahoo oldalán található Babel Fish, amely a Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című regényében szereplő, mindent fordító Bábel-halról kapta nevét.

Forrás: MTI


magyarhelyesiras.hu (2009-04-10)

Az új internetes helyesírási szótár megbízható és gyors segítséget jelent, ha épp nincs kéznél a könyv, vagy nem bízunk a Word helyesírás-ellenőrző ítéletében.

A magyar nyelv különlegessége és gazdagsága részben folyamatos egyszerűsödésének is köszönhető. Ennek ellenére még ma is sok a talán feleslegesnek tűnő szabály, melyek betartása azonban kultúránk része. Súlyos hibának számít a funkcióval nem rendelkező, hagyományon alapuló "j-ly" (muszáj helyett "muszály") tévesztés, a szóelemzésből fakadó hibák (szokott helyett "szokik") vagy az ismert személyek nevének írása. Más szabályok viszont néha túl bonyolultnak vagy önkényesnek tűnnek, ezért megsértésük sem jár a vétkes erősen negatív megítélésével. (használtruha-vásár helyett "használt ruhavásár"). Hasonlóan kevéssé egységes a meghonosodó idegen szavak, és jövevényszóvá válásuk folyamatában történő írásmód-változások megítélése.

Az internet terjedésével az átlag felhasználó többet ír napi szinten, mint akárcsak 15-20 évvel korábban. Ilyenkor nem egyszer háttérbe szorul a helyesírás szabályainak betartása. Ebben nyújt segítséget a magyarhelyesiras.hu oldalon található helyesírási szótár tesztverziója, mely ingyen érhető el bárki számára. A Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai c. kiadványának 11. kiadására épülő szótár használata teljesen egyértelmű, ráadásul nemcsak a szavak leírásának módjáról, hanem az adott helyesírási szabályokról is egyetlen kattintással kérhetünk útmutatót.

Forrás: MTI


Hiteles fordítások: gyorsabban és kisebb felárral - Igéretet tett az OFFI (2008-09-25)

Kötelezettségvállalással zárult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) ellen indított versenyhivatali eljárás.

A GVH fellépésére a társaság ígéretet tett, hogy gyorsabban végzi el a rá bízott fordításokat és csökkenti a sürgősségi felár mértékét. A hivatal 2007 szeptemberében lépett fel az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda ellen, azt vizsgálván, hogy a társaság - árképzési gyakorlatának alkalmazása során - nem él-e vissza erőfölényével.

Az iroda - jogszabályi felhatalmazás alapján - kizárólagosan végez hiteles fordítási és fordításhitelesítési tevékenységet. Aggályok merültek fel azonban az általa alkalmazott 30 napos vállalási határidővel kapcsolatosan. Rövidebb határidő esetén a megrendelőnek felárat kell fizetnie, mely a sürgősség fokától függően 25 százaléktól 300 százalékig terjed.

Az eljárás megindulását követően a cég kötelezte magát, hogy a 30 napos határidőt 15 napra csökkenti és módosítja a sürgősségi felárat. A GVH erre figyelemmel jogsértés megállapítása nélkül végzéssel lezárta az eljárást.

Forrás: VGO


880 ezer szót tud a legújabb óriásszótár (2008-08-25)

Nyolcszáznyolcvanezer szót illetve kifejezést tartalmazó óriásszótárt, komplett weboldalfordítót és hatalmas fordítási memóriát tartalmaz az a legújabb angol-magyar fordítást segítő programcsomag, amely a napokban kerül a hazai üzletekbe.

A Dativus új, 8.4-es jelzéssel ellátott programcsomagja a korábbi verziókhoz képest jelentős fejlesztéseken esett át: az újdonságok között szerepel például az immár hatvanezer elemet tartalmazó informatikai-matematikai szakszótár, vagy a továbbfejlesztett fordítómotor, amelynek algoritmusaival a nap mint nap létrejövő új összetett szavak is komolyabb nehézségek nélkül ültethetők át a másik nyelvre. A legnagyobb újdonság a fordítási memóriát kezelő modul, mellyel a gyakran előforduló mondatokat és azok helyes fordítását is el lehet tárolni, így a felhasználó egy újbóli előforduláskor biztos lehet benne, hogy a szoftver megfelelően fordítja a kérdéses szövegrészt.

A Dativus szótára egyike a Magyarországon található legnagyobb angol-magyar, magyar-angol szótáraknak; 880 ezer tételes szójegyzékében különösen bő a gazdasági, a jogi, az informatikai, illetve orvosi és biológiai szakszótár szókincse. Egy adott kifejezésre közvetlenül is rákereshet a felhasználó, a több szófajjal rendelkező szavak esetén pedig meg lehet adni azt a szófajt, amiben a használó meg szeretné kapni a keresett szó jelentését.

A fordítást segítő program kétirányúan, tehát angolról magyarra és magyarról angolra is működik, s az egyes mondatok fordításakor felkínálja a több szinonimával rendelkező szavak összes megfelelőjét, hogy a fordító a szövegbe leginkább illő jelentést választhassa ki. A fordító modul .txt, .rtf, .doc és .htm formátumú szövegeket is tud kezelni, így a program még a szavak egyenkénti begépelésének idejét is megtakarítja a felhasználónak.. A programcsomag része a Klikk fantázianevű modul is, melynek segítségével a felhasználó az olvasott szöveg tetszőleges szavára vagy mondatára kattintva azonnal megkaphatja a szövegrész jelentését - ez főleg a profi fordítóknak lehet hasznos, akik csupán egy-egy szó, mondat jelentésére kíváncsiak.

Minden felhasználónak hasznos lehet viszont a komplett, kétirányú weblapfordító, amely az Internet Explorer eszköztárába épül be, és segítségével az eredeti weblap formázását megtartva fordítható le a kívánt oldalt. Emellett a programcsomag tartalmaz egy Microsoft Word-be integrált kétirányú fordítót is, mellyel közvetlenül a szövegszerkesztőben lehet lefordítani a kívánt dokumentumot. Az érdeklődők 30 napon át ingyen is kipóbálhatják a programcsomagot, illetve annak részegységeit

Forrás: ITmania.hu


Szövegtan és fordítás - könyvbemutató

A MTA Székházázának II. emeleti Kistermében január 21-én, délelőtt 10 órakor Károly Krisztina Szövegtan és fordítás című könyvét mutatja be Klaudy Kinga, az MTA doktora, az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központjának tanszékvezető egyetemi tanára, Heltai Pál, a nyelvtudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetének docense.

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése.
A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget, mint szerkezetet, és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata.
Ajánlják a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Forrás: edupress.hu


Az MFE szakmai workshopja az ügyfélakvizícióról a Centrál Kávéházban (2007-05-02)

Az Egyesület jónéhány tagja részt vett ezen a workshopon, ahol is megosztottuk egymással tapasztalatainkat az új ügyfél szerzés területén.


Az MFE közgyűlése (2007-05-22)

A Magyarországi Fordítóirodák Egyesültének közgyűlésén a következő témákat tárgyalta:
Az Egyesület 2006. évi költségvetésének és mérlegének elfogadása
Javaslat a tiszteletbeli tagság intézményének bevezetésére
Javaslat a "Fordítások megrendelőinek igényeit és elvárásait vizsgáló" felmérés elvégeztetésére


Megjelent az MFE 2007. 2. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
A fordítópiac "hiteles" liberalizációra vár
Az Egyesület szakmai kiadványainak bemutatása
Az Egyesület új tagjainak bemutatása
A fordítási szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi szabvány
Fordítók és tolmácsok őszi konferenciája
A Fordítóirodák 2005-ös Top 20 listája
A bábeli torony építése megváltoztatta a világot
Hány nyelven beszélünk?


Cikk a HVG-ben a hiteles fordítás liberalizációjáról

Hosszú évek óta folyik az eddig eredménytelen harc azért, hogy megszűnjön az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.) monopóliuma a hiteles fordítások elkészítésében. (link)


Megkezdődött az V. Fordítók és Tolmácsok Konferenciájának az előkészítése

A Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete "Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája" címmel
2007 őszén tartja ötödik konferenciáját.Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8. földszint III. sz. előadóterem
Időpontja: 2007. szeptember 28.A konferencia témája: Hivatás vagy életforma?A konferencia hivatalos weboldala: http://www.translationconference.com/


Megjelent az MFE 2007. 1. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
Mi jellemzi a hazai fordítási piacot?
Hírek a fordítás világából
Az Egyesület új tagjainak bemutatása
Az Egyesület szakmai kiadványainak bemutatása


Megjelent az MFE 2006. 4. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
A fordítás mennyiségének mérése
Az Egyesület szakmai kiadványainak bemutatása
Megalakult az Egyesület szakmai munkacsoportja
Nem mindegy, hol van a tizedesvessző
Választások az EUATC-nél
Európai szabvány
Folyóiratszemle


Megjelent az MFE 2006. 3. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
Az Egyesület szakmai kiadványainak bemutatása
Európai felmérés a fordítópiac megrendelőinek szokásairól
Hírek a fordítás világából
Számítógépes műveletek automatizálása az AutoHotkey program segítségével - 1. rész


Megjelent az MFE 2006. 2. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
Irányelvek és tudnivalók okiratfordítások készítéséhez
Az Egyesület új tagjainak bemutatása
Az Egyesület szakmai kiadványainak bemutatása
Fordítók és tolmácsok őszi konferenciája
Hírek a fordítás világából
Folyóiratszemle


Megjelent az MFE 2006. 1. negyedévi hírlevele

.pdf letöltése >>
A tartalomból:
Orvosi szövegek fordítása
Marketing szövegek fordítása
Szabadalmak fordítása
Rövidhírek a fordítás világából
Folyóiratszemle
Kiszervezési fiaskó
Kiszervezhető-e a fordítás?
PDF-dokumentumok kezelése, avagy kínlódás egy problémás dokumentumformátummal
Szoftverlokalizáció

Szakmai hírek, tanulmányok
Érdekesebb munkáink
Minőségbiztosítás
Akciós banner